Våra moderna redovisningstjänster

Vi hjälper dig med redovisning på ett smart, komplett och personligt sätt

Våra redovisningstjänster

Sedvanliga redovisningstjänster

Sve&Co Ekonomi hjälper dig med hela din ekonomi, från kvittohantering till årsredovisning. Detta innefattar bokföring, avstämningar, löner och redovisning av momsar, skatter och avgifter, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

Ekonomistyrning eller styrning mot dina ekonomiska mål.

Att driva ett företag innebär att man behöver ha klara mål för vad man vill uppnå inom exempelvis omsättning, vinst eller räntabilitet på insatt kapital och även ha rutiner och processer som stödjer dig på vägen till dessa mål.
Vi hjälper dig att sätta upp mål, planera, styra, strukturera, följa upp och analysera verksamheten.

Rådgivning och utbildningar.

Sve&Co Ekonomi arbetar proaktivt och erbjuder dig rådgivning inom ekonomi- och skattefrågor samt utbildningar för dig och dina medarbetare enligt just era behov. Det kan röra sig om allt från att lära sig de digitala verktygen till att få en djupare förståelse av företagsekonomi.

Krishantering

Som företagare kan man ibland råka ut för otrevliga överraskningar och akut behov av hjälp med att få ordning på siffrorna. Det kan handla om att den löpande bokföringen missköts under en tid, eller att man har hamnat i en situation som man på grund av bristande kunskap eller erfarenhet inte hade förutsett. Sve&Co Ekonomi hjälper dig att få tillbaka överblick och kontroll över situationen.

sarah-dorweiler-357706
caleb-george-144977

 

DIN VERKSAMHET

Till dig som är ny som företagare

Att man har en bra affärsidé innebär inte att man automatiskt kan eller har tid att sköta bokföringen. Vi på Sve&Co Ekonomi kan sköta din redovisning så att du kan fokusera på att utveckla ditt företag, men även hjälpa dig att få en större förståelse för hur ekonomin i ett företag fungerar, så att du får en bättre överblick och större kontroll över ditt bolag. Vi hjälper dig att sätta upp mål, planera och undvika vanliga fallgropar. Med Sve&Co Ekonomi får du en bra start på din verksamhet och bästa förutsättningar för att utveckla den.

Till dig som är en erfaren företagare

Sve&Co Ekonomi erbjuder dig en partner som med stor förståelse för såväl ekonomi som ditt företag kan hjälpa dig med analyser, planering och strategiska beslut. Med många års erfarenhet kan vi se komplexa samband mellan olika delar av bolaget och omvärlden samt långsiktiga konsekvenser av beslut, och hjälpa dig att på bästa sätt styra bolaget i den riktning du önskar.

jackie-k-b-ayres-328447